Lưu trữ Danh mục: Tác Phẩm Tiêu Biểu

Chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng

Chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng là một trong những phong trào nghệ thuật quan [...]

La danse (also known as Bacchante) 1906 – Jean Metzinger

La danse (còn được gọi là Bacchante), sáng tác năm 1906 bởi Jean Metzinger, không [...]

Tranh của họa sĩ thời nhà Minh Trung Quốc Chen Hongshou (1599-1652)

Chen Hongshou, một họa sĩ thời nhà Minh Trung Quốc, không chỉ là một nghệ [...]

Tác phẩm Parade de cirque (English: Circus Sideshow) Năm 1887-1888

Parade de cirque (tiếng Anh: “Circus Sideshow”) là một trong những tác phẩm danh tiếng [...]

Chủ nghĩa Hậu Ấn tượng Post-Impressionism

Chủ nghĩa Hậu Ấn tượng, hay Post-Impressionism, là một phong trào nghệ thuật nổi bật [...]

Chủ nghĩa Ấn tượng (Impressionism) Thời kỳ 1860 – 1880

Trong nghệ thuật thế giới, chủ nghĩa Ấn tượng (Impressionism) đã đánh dấu một bước [...]

Trường phái Barbizon (The Barbizon School)

Tại nước Pháp, vào giữa thế kỷ 19, một nhóm các nghệ sĩ tài năng [...]

Chủ nghĩa Lãng mạn (Romanticism) Thời kỳ 1800 – 1850

Trong suốt thời kỳ từ năm 1800 đến 1850, một phong trào nghệ thuật và [...]

Tác phẩm Jean Ingres the Apotheosis of Homer 1827

Tác phẩm “The Apotheosis of Homer” của Jean-Auguste-Dominique Ingres năm 1827 Một Tuyệt Tác Nghệ [...]

Bức tranh Grant Wood – 1930 – American Gothic

Bức tranh “American Gothic” của Grant Wood năm 1930 là một trong những tác phẩm [...]