Đạo giáo đã nảy sinh như thế nào?

dao giao da nay sinh nhu the naov1622519677330 2024 | BroCanvas

Trả Lời: 

Đạo giáo (hay Lão giáo), Phật giáo và Hồi giáo (Ixlam) là ba tôn giáo lớn
đã chiếm địa vị thống trị lâu đời ở Trung Quốc. Trong ba tôn giáo này thì
Phật giáo và hồi giáo hình thành từ các quốc gia khác. Chỉ riêng có Đạo giáo
là tôn giáo được hình thành và phát triển ngay trên đất Trung Quốc.
Đạo giáo bắt nguồn từ thuật phù thuỷ và phương thuật thẩn tiên lưu hành
trong thời Cổ đại ở Trung Quốc. Người sáng lập ra Đạo giáo là Trương Đạo
Lăng vốn ở đất Phong thuộc nước Bái (nay là huyện Phong tỉnh Giang Tô,

Trung Quốc) thời Đông Hán. Ông đã từng là quan huyện ở huyện Giang
Châu dưới triều Thuận Đế (năm 126 144 sau Công nguyên) đời Đông Hán.
Ông đưa đệ tử tới Hạc Minh Sơn ở Tứ Xuyên để tu đạo. Vì những người
nhập đạo phải nộp năm đấu gạo nên đạo này có tên là “Ngũ đẩu mễ đạo”
(Đạo năm đấu gạo). Đạo này thờ Lão Đam tức là nhà triết học cổ đại Lão Tử
làm giáo chủ, tôn xưng Lão Đam làm “Thái thượng lão quân”, lại lấy sách
“Đạo đức kinh” của Lão Tử và “Chính nhất kinh” làm hai kinh điển chủ yếu.
Lão Tử cho rằng trước khi trời đất được hình thành đã có tồn tại một vật
chất nguyên thuỷ hỗn độn chưa phân tách, mà vật chất nguyên thuỷ chính là
căn nguyên hình thành vạn vật trong vũ trụ. Ông gọi thứ vật không biết tên
này là “Đạo”, mà những người theo Đạo giáo thì lấy “Đạo” làm tín ngưỡng
cơ bản và giáo nghĩa. Họ tin rằng con người ta trải qua một thời kỳ tu luyện
nhất định, thì sẽ có thể trường sinh bất tử, và trở thành thẩn tiên.
Sau khi Trương Đạo Lăng qua đời, con trai ông là Trương Hoành và
cháu ông là Trương Lỗ tiếp tục truyền đạo và tôn Trương Đạo Lăng làm
“Thiên sư”. Vì thế đạo “Năm đấu gạo” cũng được gọi là đạo “Thiên sư”
Đến cuối đời Đông Hán, Trương Giác chính là người sau này trở thành
lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Cân (Khăn vàng), lại sáng lập
riêng đạo Thái Bình, lấy kinh Thái Bình làm kinh điển chủ yếu. Ông dựa vào
việc chữa bệnh để truyền đạo. Trong vòng mười năm trời, số tín đồ lên tới
mười vạn người. Năm 184 sau Công nguyên, Trương Giác phát động khởi
nghĩa, kết hợp với Trương Lỗ, trở thành ngọn cờ dẫn dắt nông dân và xây
dựng nên hai giáo phái lớn nhất của Đạo giáo trong thời kỳ đẩu tiên.
Sang đến đời Đường, đời Tống, do sự đề xướng của các hoàng đế Đường
Cao Tông, Tống Huy Tông, Đạo giáo dẩn dẩn được phát triển hưng thịnh.
Đến triều đại nhà Nguyên, phái Toàn Chân do Vương Trùng Dương sáng lập
trở thành môn phái chủ yếu của Đạo giáo. Từ đấy về sau, Đạo giáo chính
thức phân thành hai giáo phái lớn đó là Chính Nhất và Toàn Chân.
Đến đời Minh và đời Thanh, Đạo giáo bắt đẩu từ thịnh chuyển sang suy.

Bình luận (0 bình luận)

x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.500.000
VP-338 Tranh Người Chiến Thắng Không Bao Giờ Bỏ Cuộc
VP-338 Tranh Người Chiến Thắng Không Bao Giờ Bỏ Cuộc - 30x45cm - 176.000
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện BroCanvas
Gọi điện
Nhắn tin BroCanvas
Nhắn tin
Khuyến mãi BroCanvas
Sale 50%