Vì sao khi tàu đi về phía Tây, một ngày dài hơn 24 giờ?

Vì sao khi tàu đi về phía Tây, một ngày dài hơn 24 giờ?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: 

Ngày 20/09/1519, năm chiếc tàu của Tây Ban Nha do nhà thám hiểm
Magellandẫn đẩu rời cảng Sanlucar đi về phía Tây, bắt đẩu cuộc hành trình
vòng quanh Trái đất. Sau gẩn 3 năm, chỉ còn lại một chiếc tàu về tới quẩn
đảo Mũi Xanh, cực Tây Châu Phi. Nhật ký trên tàu ghi lại “Ngày
09/07/1522, tới quẩn đảo “Mũi Xanh”. Nhưng ở trên đảo, hôm đó lại là
mùng 10.
Các thuỷ thủ trên tàu ngày nào cũng ghi nhật ký nên họ không tin lời dân
địa phương. Vậy rốt cục hôm đó là mùng 9 hay mùng 10? Trên thực tế, hôm
đó là mùng 10. Các thuỷ thủ đâu biết rằng, họ đã đánh mất một ngày trên
đường đi, vì họ đã bắt đẩu đi về phía Tây để đi vòng quanh Trái đất.
Trái đất quay từ Tây sang Đông. Đoàn tàu của Magellanđi về phía Tây,
vô hình dung họ đã chơi trò “đuổi bắt Mặt trời”. Ban ngày, họ không ngừng
đuổi theo Mặt trời đang lặn về phía Tây, ban đêm họ lại tránh xa Mặt trời
mọc ở phía Đông, và như vậy ngày và đêm trên tàu được kéo dài ra. Theo
tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày đêm trên tàu dài hơn 1,5 phút so
với một ngày bình thường có 24 giờ. Vì một phút rưỡi quá ngắn và trên tàu
không có đồng hồ chuẩn nên các thuỷ thủ không phát hiện ra. Đoàn tàu đi
gẩn 3 năm, mỗi ngày dài thêm 1,5 phút, cộng lại trong 3 năm đúng bằng 1
ngày. Một ngày kỳ lạ đó đã lặng lẽ biến mất trong chuyến đi của đoàn tàu.
Tất nhiên, nếu như đoàn tàu đi về phía Đông, sau 3 năm họ sẽ dôi ra 1 ngày.
Tốc độ của tàu thuyền mấy trăm năm trước chậm hơn nhiều so với tàu
viễn dương và máy bay phản lực ngày nay. Khi các tàu viễn dương và máy

bay đi về phía Tây, mỗi ngày không dài ra 1,5 phút mà dài thêm mấy chục
phút, thậm chí mấy giờ, bởi lẽ chúng “đuổi theo” Mặt trời với tốc độ rất
nhanh. Vì vậy các nhà hàng hải và hàng không khi tính thời gian hành trình
buộc phải trừ bớt hoặc cộng thêm khoảng thời gian tăng thêm hoặc mất đi
đó.

Viết bình luận của bạn