Vận tốc của sao Chổi Halley là bao nhiêu km/s?

Vận tốc của sao Chổi Halley là bao nhiêu km/s?

Công Thành
Thứ Bảy, 05/06/2021

Trả Lời: Cũng như Trái đất, sao chổi Halley cũng chuyển động trên một quỹ đạo
quanh Mặt trời. Điểm khác biệt là quỹ đạo của Trái đất là hình elip gẩn tròn,
còn quỹ đạo của sao chổi Halley là hình elip dẹt. Điểm mà sao chổi Halley
gẩn Mặt trời nhất (điểm cận nhật) cách Mặt trời 90 triệu kilomét, qua giữa
quỹ đạo sao Thuỷ và sao Kim, điểm xa Mặt trời nhất (điểm viễn nhật) cách
xa Mặt trời 5 tỷ 295 triệu kilomét, so với khoảng cách giữa quỹ đạo của sao
Hải vương tinh là hành tinh xa Mặt trời (là 4,5 tỷ kilomét) thì còn xa hơn.
Chu kỳ chuyển động của sao chổi Halley quanh Mặt trời là 76 năm. Khi
bay xa Mặt trời đến gẩn điểm viễn nhật sao chổi bay với tốc độ 0.91 km/s
tức 3280 m/s. Nếu so với vận tốc âm thanh trên mặt Trái đất là 340 m/s thì
tốc độ của thiên thể này gấp 2,7 lẩn tức là tương đương với tốc độ máy bay
siêu thanh cấp 2,7.
Khi sao chổi Halley từ điểm viễn nhật bay trở về, thì khi càng bay gẩn
đến Mặt trời, tốc độ bay của nó càng nhanh. Khi đến gẩn điểm cận nhật, gẩn
quỹ đạo của sao Kim, tốc độ chuyển động sẽ là 54,3 km/s tức cũng là
195.500 km/giờ.
Với Trái đất tốc độ tại điểm cận nhật và điểm viễn nhật sai khác nhau
không nhiều. Vào ngày 04/01 là điểm cận nhật thì tốc độ là 35,6 km/s, còn
ngày 04/07 là điểm viễn nhật thì tốc độ sẽ là 34,79 km/s.

Viết bình luận của bạn