Trái đất có từ bao giờ?

Trái đất có từ bao giờ?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: 

Hệ Mặt trời được hình thành từ đám “tinh vân nguyên thuỷ” có dạng
hình đĩa tròn xoay vòng với nhiệt độ cao tới 2.000 độ C trên vị trí của Trái
đất. Tinh vân này do các nguyên tử, phân tử, hạt chất rắn (bụi vũ trụ), chất
khí dạng ionhợp thành. Theo đà nguội lạnh đi của tinh vân, bụi vũ trụ ở xung
quanh. Mặt trời nguyên thuỷ ngưng tụ thành các khối chất rắn, lắng đọng
trên mặt phẳng của đĩa (xích đạo).
Bụi vũ trụ chủ yếu do vân thạch silicat các hợp chất có chứa sắt v.v... tạo
thành. Thành phẩn của vân thạch và của Mặt trời giống nhau. Điều đó chứng
tỏ bụi vũ trụ và Mặt trời vốn là từ cùng “tinh vân” hình thành mà ra.
Sau khi các hạt chất rắn lắng đọng vào trong khoảng thời gian 10 triệu 100
triệu năm, do sự cân bằng giữa sức hút của Mặt trời và lực ly tâm mà hình
thành các hành tinh loại Trái đất chủ yếy do vân thạch tụ tập lại ở vùng gẩn

Mặt trời. Ở vùng xa Mặt trời thì hình thành các hành tinh kiểu sao Mộc do
khi vũ trụ và các hạt băng tụ tập lại. Về tuổi tác của vân thạch và của Mặt
trăng, dựa vào kết quả các nguyên tố có tính phóng xạ mà chúng chứa như
urani, thori. cho là 4,6 ty tuổi. Đó cũng là tuổi tác của hệ Trái đất và hệ Mặt
trời.

Viết bình luận của bạn