DANH MỤC

Tổng thống Mỹ có phải do nhân dân Mỹ trực tiếp bầu ra hay không?

Trả Lời: 

Chúng ta đọc báo thấy cứ bốn năm một lẩn, mỗi khi có đợt bẩu cử Tổng
thống thì những ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ và Đản Cộng hoà đều phải
tới các bang trong toàn quốc để phát biểu vận động tranh cử, và cuối cùng
còn phải có một cuộc bỏ phiếu tuyển cử trong toàn quốc. Vì thế người ta cho
rằng Tổng thống Mỹ là nhân dân Mỹ trực tiếp bẩu ra. Thực ra tình hình lại
không phải như thế.
Theo một luật tuyển cử, cử tri Mỹ chỉ trực tiếp bẩu ra hai loại người. Một là
nghị viện Quốc hội và hai là những người được gọi là người tuyển cử.
Nhân dân Mỹ bỏ phiếu trực tiếp bẩu ra các nghị viên Quốc hội, tức là

những người tổ chức hình thành Quốc hội, Quốc hội này là một cơ cấu hoạt
động thường trực. Điều này có điểm giống như Đại hội Đại biểu Nhân dân
của Trung Quốc, nhưng giữa hai bên có một sự khác nhau về bản chất. Vì
Quốc hội và Tổng thống Mỹ có một mối quan hệ quyền lực song song, chế
ước lẫn nhau, còn Đại hội Đại biểu Nhân dân của Trung Quốc là cơ quan
quyền lực tối cao của nhân dân toàn quốc, chủ tịch quốc gia là do Đại hội
Đại biểu Nhân dân của Trung Quốc bẩu ra, hai bên có mối quan hệ cấp trên
cấp dưới.
Vì giữa Quốc hội và Tổng thống Mỹ có mối quan hệ đặc thù như vậy, cho
nên đã có một biện pháp khác để tuyển cử Tổng thống, đó tức là chế độ
những người tuyển cử.
Sau khi ứng cử viên hai đảng đã tranh cử xong, các bang dựa theo tỷ lệ
nhân khẩu, tổ chức các cử tri bỏ phiếu bẩu ra một số người tuyển cử. Sau đó,
những người tuyển cử này (trong toàn quốc có khoảng hơn bốn trăm người)
tổ chức một đoàn tuyển cử tập trung tới Thủ đô Washingtonđể bỏ phiếu
Tổng thống.
Tuy nhiên, những người tuyển cử cũng không bỏ phiếu tuỳ theo ý
nguyện bản thân mình, họ phải dựa theo ý nguyện của cử tri trong bang của
mình, trước hết phải trình bày với cử tri là sẽ bỏ phiếu cho ai, sau đó mới đi
Washington.
Nếu như người tuyển cử không muốn dựa theo ý muốn của cử tri để bẩu
phiếu thì họ sẽ bị bãi miễn, vì thế phương pháp tuyển cử gián tiếp này mang
tính sâu sát rất cao, cho nên nó cũng gẩn như là tuyển cử trực tiếp.
Dù là những đại biểu được dân trực tiếp bẩu ra, song những người tuyển cử
sau khi lựa chọn xong Tổng thống sẽ hết quyền lực và kết thúc sứ mệnh của
họ
Tại sao trong quân đội Mỹ không có quân hàm nguyên soái? Dapan
Trong quân đội Mỹ, quân hàm cao nhất là đại tướng năm sao chứ không
có quân hàm nguyên soái. Trong cuộc Chiến tranh Thế giới II, một số tướng
lĩnh có chiến công cao nhất như MarshalAixenhao… đến sau chiến tranh
cũng chỉ được đại tướng năm sao. Tại sao vậy?
Vốn là sau khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, ở nước Mỹ người ta cùng
đã từng dự tính phong cho một số tướng lĩnh cao cấp nổi tiếng nhất quân
hàm nguyên soái lục quân, thế nhưng các cơ quan hữu quan lại phát hiện
thấy rằng danh từ nguyên soái (Marshal)lại hoàn toàn giống như tên họ của
tham mưu trưởng lục quân Mỹ Marshal. Nếu được phong hàm nguyên soái
thì nguyên soái Marshalgọi theo tiếng Anh sẽ là Marshal Marshalnghe quá lạ
tai.
Các cơ quan hữu quan cảm thấy vấn đề này rất khó khăn để giải quyết,
cho nên sau khi thảo luận nhiều lẩn đã trình bày với Tổng thống Rudơven.
Cuối cùng người ta thấy tốt nhất là không đặt hàm nguyên soái nữa. Do đó

cấp tướng năm sao đã trở thành quân hàm cao nhất trong quân đội Mỹ. Và
những người như Marshalcũng chỉ được phong quân hàm tướng năm sao.
Trong lịch sử nước Mỹ, đã nhiều người được phong hàm nguyên soái lục
quân, đó là Tổng thống đẩu tiên Washingtonvà Phanxing. Sau khi Phanxing
qua đời thì quân hàm nguyên soái không bao giờ được sử dụng nữa.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Câu hỏi và trả lời (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000