Thành phố nào nằm giữa hai lục địa?

Thành phố nào nằm giữa hai lục địa?

Công Thành
Thứ Bảy, 29/05/2021

Trả Lời: -Thành phố Istanbul của Thổ nhĩ kỳ nằm giữa châu Á và châu Âu. Hai lục địa
được nối với nhau bằng những chiếc cẩu qua eo biển chỉ rộng khoảng 150m.

Viết bình luận của bạn