Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer?

Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer?

- Columbusdẫn chiến thuyền đến Ấn độ để tìm châu báu, nhưng ông đã tìm
ra một châu lục khác mà không biết. Ông vẫn đinh ninh đó là Ấn độ nên ông
gọi thổ dân ở đó là Indianer (người Ấn).

Viết bình luận của bạn