Tại sao máy bay nhiều tầng cánh lại ít được sử dụng?

Tại sao máy bay nhiều tầng cánh lại ít được sử dụng?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: 

60 70 năm trước, những chiếc máy bay “nguyên thuỷ” có tới 2 3 tẩng
cánh, đặt chồng lên nhau, ở giữa có nhiều trục đỡ khiến nó rất giống một giá
sách. Càng nhiều cánh, lực nâng càng lớn, vậy đúng ra máy bay ngày nay
còn phải nhiều cánh hơn. Nhưng trên thực tế chúng đã gẩn như “tuyệt
chủng”. Vì sao thế nhỉ?
Từ những năm 30 trở đi, máy bay hai tẩng cánh còn lại rất ít, hẩu như thống
trị bẩu trời là những chiếc phi cơ một lớp cánh.
Bởi vì cánh máy bay dùng để sinh ra lực nâng. Khi ở trên trời, máy bay
không rơi tự do như một hòn đá là nhờ vào lực nâng của cánh để cân bằng
trọng lượng. Giả sử một máy bay ngoài trọng lượng của bản thân, nếu tính
thêm trọng lượng của hành khách, hàng hoá, nhiên liệu thì tổng trọng lượng
là 50 tấn. Như vậy khi bay trên trời, cánh và đuôi máy bay phải sinh ra được
một lực nâng là 50 tấn mới duy trì được sự cân bằng giữ cho nó không rơi
xuống đất.

Cánh máy bay c ó thể sinh đủ lực nâng hay không là phụ thuộc vào tốc
độ bay và diện tích mặt bằng của cánh. Tốc độ bay càng cao, diện tích cánh
càng lớn thì lực nâng sinh ra cũng càng lớn. Hiện tượng này khi thả diều bạn
có thể cảm nhận thấy: hai cái diều cùng nặng như nhau, cái nào có diện tích
lớn hơn và kéo chạy nhanh hơn thì sẽ nâng mình và bay cao hơn cái còn lại.
Thời kỳ đẩu, máy bay do không có động cơ tốt, vật liệu chế tạo còn thô
sơ nên tốc độ bay không nhanh. Do vậy, muốn nâng được một trọng lượng
nhất định thì chỉ còn cách là làm rộng hết cỡ có thể diện tích cánh máy bay
để có được lực nâng cẩn thiết. Một tẩng cánh không đủ thì dùng hai, ba lớp.
Máy bay 3 tẩng cánh ra đời là vì thế. Nhưng kết cấu của loại máy bay này rất
phức tạp, hiệu quả cũng không lớn hơn hai tẩng cánh nên sau đó người ta
không sử dụng chúng nữa, vì vậy hẩu hết máy bay trong thời kỳ đẩu đều là
loại hai tẩng cánh.

Viết bình luận của bạn