Tại sao có thể thấy Mặt trăng giữa ban ngày?

Tại sao có thể thấy Mặt trăng giữa ban ngày?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: 

Mặt trăng xuất hiện vào ban ngày cũng nhiều như vào ban đêm. Chỉ có
điều ban ngày Mặt trời sáng hơn tất cả mọi thứ, sáng đến nỗi chúng ta không
thể nhận ra Mặt trăng ngay cả khi nó đang xuất hiện. Tuy vậy, vào ban đêm
chị Hằng là thứ sáng nhất trên bẩu trời.
Do Mặt trăng di chuyển quanh Trái đất trong một tháng, nên nó có mặt ở
mọi vị trí trên bẩu trời trong suốt 24 giờ. Diện tích bề mặt Mặt trăng được

nhìn thấy phụ thuộc vào tuẩn trăng, hay vào diện tích mà nó được ánh Mặt
trời chiều tới tại một thời điểm nhất định. Ban ngày trời sáng vì bẩu khí
quyển tán xạ ánh Mặt trời, nhưng Mặt trăng đủ gẩn và đủ to để phản chiếu
đủ ánh Mặt trời nên nó sáng hơn bẩu trời xung quanh. Vì thế ta vẫn thấy Mặt
trăng. Song điều này không đúng với các vì sao.
Tuy vậy, một nhà du hành trên Mặt trăng thậm chí vẫn có thể nhìn thấy
các vì sao khi mà Mặt trời đang mọc, bởi vì trên thực tế Mặt trăng không có
bẩu khí quyển để phân tán ánh Mặt trời và làm sáng loá bẩu trời ban ngày.

Viết bình luận của bạn