DANH MỤC

Mặt trăng chuyển động với vận tốc bao nhiêu kilomet trong một phút?

Trả Lời: Nếu cung cấp cho bạn một vài con số, các bạn sẽ dễ dàng tính toán đó là
một con số khổng lồ. Giả thiết rằng quỹ đạo của Mặt trăng là hình tròn, sau
đó tính khoảng thời gian mà Mặt trăng chuyển động hết một vòng lấy phút
làm đơn vị, ta có thể tính ra được tốc độ chuyển động của Mặt trăng.
Các con số cơ bản: khoảng cách trung bình Trái đất Mặt trăng là 388.400
km, thời gian Mặt trăng chuyển động hết một vòng quỹ đạo là 27,32166
ngày (tức là 27 ngày giờ 43 phút). Có người hỏi thế liệu từ tuẩn trăng tròn
đến tuẩn trăng tròn mới có phải là 29 ngày rưỡi không? Đúng vậy. Thời gian
để trăng tròn so với thời gian để Mặt trăng đi hết một vòng trên quỹ đạo đi
có dài hơn.
Nếu cho quỹ đạo của Mặt trăng tròn so với thời gian để Mặt trăng đi hết
một vòng quỹ đạo thì có dài hơn.
Nếu cho quỹ đạo của Mặt trăng là hình tròn thì khoảng đường đi trên quỹ
đạo của Mặt trăng sẽ là 384.400 km x 2 x 3,1414 = 2.415.256 km. Nếu đổi
khoảng thời gian Mặt trăng di chuyển hết một vòng ra đơn vị phút ta có:
27,321256 x 24 x 60 = 39343 phút. Dựa vào các số liệu này ta có thể tính ra
tốc độ chuyển động của Mặt trăng trên quỹ đạo sẽ là:
2415256 : 39343 = 61,38 km hoặc 1023 m/s
Tốc độ này nhanh gấp 3 lẩn tốc độ chuyển động của Trái đất trên quỹ
đạo (là 340 m/s). Tuy nhiên, đó chỉ là tốc độ trung bình, vì quỹ đạo của Mặt
trăng lại có hình elip, thực tế tốc độ chuyển động của Mặt trăng lúc nhanh
lúc chậm; lúc ở gẩn Trái đất nhất tốc độ chuyển động của Mặt trăng là 64,85
km/s, còn lúc ở xa Trái đất nhất tốc độ chuyển động của Mặt trăng sẽ là
58,10 km/s.

Xếp hạng post
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Flash sale
Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng
Tiếp tục mua sắm