Đảo Sip thuộc châu Á hay châu Âu?

Đảo Sip thuộc châu Á hay châu Âu?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Trả lời: Đảo Sip Thuộc châu Á. Hòn đảo ở Địa Trung Hải này bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hy lạp
chiếm đóng mỗi bên một nửa (9250 km2 , 735000 dân)

Viết bình luận của bạn