Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia
hình thành?

- Trả lời: Nó chia bán đảo Triều tiên năm 1945 thành Bắc Triều tiên và Hàn quốc.

Viết bình luận của bạn