DANH MỤC

Vì sao ray trên đường sắt phải làm thành hình chữ “i”?

Trả Lời: 

Tẩu hoả phải chạy trên hai thanh ray sắt đặt song song với nhau, dưới những
thanh ray này, cách một khoảng nhất định đều đặt một tấm gỗ dẩy to vuông

vức. Nó sẽ làm cho nền đường có thể chịu được áp lực nặng của tẩu.
Không biết bạn có chú ý không, thanh ray trên đường sắt không phải là hình
“vuông góc” đơn giản mà là hình chữ I với kiểu thiết kế trên hẹp dưới rộng.
Điều này là tại sao?
Mọi người đều biết trọng tải của xe lửa rất lớn. Để có thể chịu được áp
lực của xe có trọng tải lớn, mặt trên của đường ray cẩn có độ rộng và độ dày
nhất định; Cũng như vậy, để nâng cao tính ổn định của đường ray, mặt đáy
của đường ray cũng cẩn có độ rộng nhất định; Hơn nữa, để ăn khớp với bánh
xe, đường ray lại phải có độ cao nhất định. Đường ray hình chữ “I” vừa đủ
đáp ứng đẩy đủ ba yêu cẩu trên, mà xét từ quan điểm của vật liệu cơ học thì
đường ray kiểu này có cường độ cao nhất, có thể tận dụng nguyên liệu một
cách hợp lý. Do vậy mặt cắt chữ “I” được chọn là mặt cắt đường ray tốt nhất.
Đường ray hình chữ “I” đã được sử dụng trên đường sắt trên đường sắt
trên một trăm năm. Ngoài việc để thích ứng với sự tăng trọng tải của đẩu
máy và nâng cao tốc độ của tàu thì ngoài việc thiết kế tăng mặt cắt của
đường ray và cải tiến các chi tiết nhỏ của các bộ phận, hình dạng của đường
ray hẩu như không có gì thay đổi. Nhưng đây cũng không phải là nói hình
dáng của đường ray vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Các kỹ sư đường sắt vẫn
đang nghiên cứu vấn đề này, hy vọng có thể tìm ra hình dáng của đường ray
hợp lý hơn và kinh tế hơn.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Câu hỏi và trả lời (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000