Vì sao Mặt trời lại không bị cháy hết?

Vì sao Mặt trời lại không bị cháy hết?

Công Thành
Thứ Bảy, 05/06/2021

Trả Lời: Chúng ta không phải lo chuyện không đâu là sợ Mặt trời sẽ bị cháy hết, ít ra
cũng phải đến 5 tỷ năm nữa nó vẫn chưa cháy hết.
Chúng ta nói là Mặt trời bị đốt cháy, nhưng sự cháy của Mặt trời không
hề giống sự cháy của một tờ giấy. Khi ta đốt một tờ giấy, nhiệt độ sẽ tăng
cao, nhiệt độ cao lại xúc tiến sự cháy. Còn sự cháy của Mặt trời không hề
giống như vậy. Do nhiệt độ ở trung tâm Mặt trời rất cao làm các chất khí của
Mặt trời (phẩn lớn là hiđro) sẽ tiến hành các phản ứng nhiệt hạch, nguồn
năng lượng nguyên tử này sẽ phát ra dưới dạng ánh sáng. Trong một giây ở
Mặt trời có 600 triệu tấn hiđro biến thành Heli là “Tro” của sự cháy. Nếu
lượng hiđro của Mặt trời mất đi như vậy, liệu ngày tàn của nó có còn xa
không?
Một giây Mặt trời mất đi 6 triệu tấn hiđro, con số này tương đương với
việc đánh đắm một vạn tàu chiến trong một giây, đó là một tốc độ kinh
người. Nếu lượng hiđrô của Mặt trời có khối lượng gấp 33 vạn lẩn khối
lượng cháy hết, thì Mặt trời sẽ biến thành một ngôi sao khổng lồ. Đương
nhiên ngày mà Mặt trời biến thành ngôi sao đỏ thì cũng là ngày hủy diệt của
Trái đất. Nhưng điều đó đòi hỏi một thời gian dài không ít hơn 5 tỷ năm lúc
mà Mặt trời biền thành một ngôi sao đỏ, thì từ trung tâm cho đến ngoài Mặt
trời vẫn còn một lượng rất lớn hiđrô.

Viết bình luận của bạn