Vì sao mà những ngày mưa thì không có sương?

Vì sao mà những ngày mưa thì không có sương?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: Ban đêm có mây, trên mặt đất dường như là phủ một lớp chăn bông dày,
nhiệt lượng muốn chạy đến với không gian này cũng khó mà qua cửa ải lớn
này, sau khi gặp phải tẩng mây, một bộ phận bị quay trở lại mặt đất, bộ phận
khác bị mây hút đi, phẩn nhiệt lượng bị mây hút đi sau đó dẩn dẩn phóng
xuống mặt đất. Do vậy, tẩng mây như là một nhà kính có tác dụng duy trì
nhiệt. Như vậy, về đêm, cả bẩu trời toàn là mây, nhiệt độ gẩn mặt đất không
dễ gì hạ xuống, sương khó mà xuất hiện.
Ban đêm có gió có thể làm cho không khí xáo trộn, tăng lên nhiệt độ tẩng
không khí ở gẩn mặt đất, lại làm cho hơi nước khuếch tán, thế là khó có thể
hình thành sương.
Ở nông thôn, sương rất có lợi đối với mùa màng, vì sương cũng như mưa, có
thể làm ẩm đất, có tác dụng giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

Viết bình luận của bạn