Vì sao gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ?

Vì sao gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: Gió thổi thường có trận mạnh trận yếu, rất ít khi gió tiến lên phía trước
cùng một tốc độ. Trong bản tin khí tượng, báo cáo sức gió to nhỏ thường cấp
5 cấp 6,gió cấp 7 , chính là nói rõ đặc tính của gió. Cấp 5, cấp 6 chỉ sức gió
bình thường, tương đương với tốc độ gió bình quân từ 8 -10,7 m /s hoặc 10,8
-13,8 m / s, trận gió cấp 7 tương đương với tốc độ gió trong nháy mắt từ 13,9
17,1 m / s. Theo qui định của đài khí tượng Trung Quốc, khi đo đạc tốc độ
gió, thống nhất sử dụng tốc độ gió bình quân là 2 phút. Có lúc cũng căn cứ
vào những yêu cẩu không giống nhau để tính toán tốc độ gió bình quân là 1
phút hoặc 10 phút. Còn những trận gió có tốc độ gió lớn nhất trong một
không gian ngắn thì được gọi là tốc độ gió chớp mắt.

Viết bình luận của bạn