Vì sao điểm nóng nhất không phải là xích đạo?

Vì sao điểm nóng nhất không phải là xích đạo?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: 

Xích đạo thường được coi là nơi nóng nhất là vi ở vùng này quanh năm
có Mặt trời trên đỉnh đẩu. Nhưng hãy xem lại tài liệu thống kê tinh hinh thời
tiết trên toàn thế giới: Tại vùng xích đạo, nhiệt độ cao nhất rất ít khi vượt quá
35 độ C. Vậy mà tại sa mạc Sahara ở châu Phi, nhiệt độ ban ngày lên tới 55
độ C, trong khi Sahara cách xa xích đạo tới hàng ngàn dặm.
Tại các vùng sa mạc Ả Rập, nhiệt độ ban ngày cao nhất cũng lên tới 45
50 độ C. Tại vùng sa mạc Trung Á, nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng lên đến

48 độ. Sa mạc Gobi (Mông Cổ) khoảng 45 độ C.
Vùng xích đạo được hấp thụ nhiều nhiệt lượng Mặt trời nhất, vậy tại sao lại
không phải là nơi nóng nhất? Nhìn vào bản đồ thế giới ta thấy, những vùng
thuộc xích đạo phẩn lớn đều có biển cả như Thái Bình Dương, Ấn Độ
Dương.

Viết bình luận của bạn