Vì sao ảnh của sao Chổi lại có vệt dài?

Vì sao ảnh của sao Chổi lại có vệt dài?

Công Thành
Thứ Bảy, 05/06/2021

Trả Lời: 

Đó là kết quả ghi vết của sao chổi di động trên phim của kính viễn vọng.
Sao chổi khác với các vì sao là có vận tốc chuyển động thay đổi trên bẩu
trời. Các vì sao và các tinh vân, chúng chuyển động trên bẩu trời là do
chuyển động tự quay của Trái đất mà có. Nếu dùng kính viễn vọng chụp ảnh
thì ta sẽ thu được các hình ảnh rõ cho dù các ngôi sao có ánh sáng yếu. Vì
sao chổi chuyển động với vận tốc lớn trong không trung, nên khi chụp ảnh
trên nền các sao khác bức ảnh thu được của sao chổi bị dẹt.
Có loại sao chổi có chu kỳ. Đó là sao chổi không chỉ có xuất hiện một
lẩn, mà có thể là nhiều lẩn đến gẩn Trái đất, sao chổi Halley là một trong số
đó. Mỗi lẩn sao chổi Halley đến gẩn, người ta lại đo đạc được quỹ đạo của
nó ngày càng được chính xác hơn. Mỗi lẩn nó xuất hiện, do lực hấp dẫn của
Mộc tinh, hình dạng quỹ đạo của sao chổi có thể thay đổi. Nếu như quỹ đạo

của sao chổi mà không có sự thay đổi nhỏ nào thì khi đến gẩn, ta chỉ cẩn
hướng kính viễn vọng về hướng đã tính toán là chúng ta có thể ghi được hình
ảnh lúc đó đến gẩn. Tuy nhiên vấn đề không đơn giản như vậy. Vì ánh sáng
của sao chổi rất yếu, nên cẩn phải kiên trì tiến hành trong thời gian dài và
kính phải có độ nhậy cao. Các chuyên gia sẽ sử dụng các phương pháp để
tính toán chính xác đến ngày tháng nào, cẩn phải quan sát theo hướng nào để
quay kính ghi ảnh về hướng đó, có thể mới có thể thu được bức ảnh vừa ý về
sao chổi.

Viết bình luận của bạn