DANH MỤC

Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng?

Trả Lời: Hiện nay trên thế giới có khoảng sáu tỉ con người, chia nhau sống trên
năm lục địa và phân ra khoảng hai trăm quốc gia. Phẩn lớn các con người
không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ
khác nhau.
Theo bản điều tra báo cáo của UNESCO Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới
có hai nghìn bảy trăm năm mươi thứ tiếng. Nhưng một số nhà xã hội học ở
Nga và Đức lại nói rằng trên thế giới có năm nghìn sáu trăm năm mươi mốt
thứ tiếng. Nói chung trên thế giới có hai nghìn đến ba nghìn thứ tiếng.
Nhưng trong các thứ tiếng phong phú này, thì có trên một nghìn bốn trăm
thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập, hoặc sắp bị tiêu
vong. Có khoảng hai mươi thứ tiếng hẩu như ngày nay không còn ai biết nói
nữa, ba phẩn tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết. Chỉ có
khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đẩy đủ.
Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới
trên năm mươi triệu. Trong số đó tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Nga đều có trên một trăm triệu người trên thế giới sử dụng. Tiếng Pháp
tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc
gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức. Camơrun là một nước nhỏ ở
miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một nghìn thứ tiếng. Trên thế
giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói.
Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ
tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.

Xếp hạng post
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Flash sale
Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng
Tiếp tục mua sắm