DANH MỤC

Trà đạo của Nhật Bản đã bắt nguồn và phát triển như thế nào?

Trả Lời: 

Người Nhật Bản rất thích uống nước trà, hơn nữa họ còn đòi hỏi phải có

hoàn cảnh thích đáng để uống nước trà, mà cũng lại còn đòi hỏi cả về cách
pha trà cũng như mời trà. Thông qua việc uống nước trà, con người ta đạt tới
cảm giác thanh tịnh và thư giãn. Đó tức là trà đạo của Nhật Bản.
Thật ra tập quán uống nước trà của người Nhật Bản đã được bắt nguồn từ
Trung Quốc, trà đạo đã được du nhập vào Nhật Bản bởi các học sinh và các
nhà sư đến từ Trung Quốc lưu học tại đây trong hơn một nghìn năm.
Năm 1191 sau Công nguyên, một hoà thượng Nhật Bản là Vinh Tây kết
thúc thời kỳ lưu học tại triều đình nhà Đường, đã trở về Nhật Bản mang theo
rất nhiều hạt chè. Sau khi về tới quê hương, ông tích cực khuyến khích việc
trồng những cây chè, đồng thời còn viết một cuốn sách nhan đề là “Ngật trà
dưỡng sinh ký” (bài ký uống trà dưỡng sinh), tuyên truyền tác dụng tốt đẹp
của nước trà như: làm cho tinh thẩn phấn chấn, làm sáng mắt, giúp ăn ngon
miệng. Về sau việc uống nước trà đã dẩn dẩn lan rộng ra từ tẩng lớp quý tộc
xuống tới đại chúng bình dân, một vị cao tăng của Thiền Tông là Thôn Điền
Chu Quang là người đẩu tiên đưa ra phương pháp pha trà của Thiền Tông.
Sau khi Thôn Điền qua đời, thương nhân tham thiền là Vũ Dạ Trị Âu
cũng cố hết sức khai quật các đồ gốm Tín Lạc, là những đồ pha trà mộc mạc
có vẻ đẹp thuẩn phác của Nhật Bản, điều này cũng làm cho trà đạo có được
một bước phát triển mới.
Cuối cùng Thiên Lợi Hữu người được tôn vinh là thiên tài về trà đạo đã
học tập thiền sư Vinh Tây và thu thập toàn bộ tài liệu tổng kết bao quát được
tinh thẩn trà đạo là “Thanh tịnh hoà túc” với ý nghĩa là “khốc ái hoà bình,
thanh tâm an tịnh” (hết sức yêu hoà bình, lòng thanh thản yên tĩnh), ngoài ra
lại còn yêu cẩu các dụng cụ pha và uống trà đạo phải có vẻ đẹp hợp với
những người uống trà. Nghệ thuật trà đạo của Thiên Lợi Hữu đã mở đẩu thời
kỳ cực thịnh của trà đạo trong lịch sử Nhật Bản.
Trong những năm gẩn đây, trà đạo ở Nhật Bản đang diễn biến thành những
hội uống trà kiểu đại chúng và trở thành một sinh hoạt văn hoá xã giao lấy
ẩm thực làm trung tâm.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Bình luận (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000