Thực sự có thể mỗi năm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ đều gặp nhau không?

Thực sự có thể mỗi năm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ đều gặp nhau không?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: 

Chạng vạng tối mùa hè, gẩn thẳng trên đỉnh đẩu của chúng ta
một ngôi sao sáng rất gẩn, đó chính là sao Chức Nữ. Cách qua Ngân hà, ở
hướng đông nam trên bẩu trời, có một ngôi sao sáng đối vọng xa xa với sao
Chức Nữ, đó chính là sao Ngưu Lang. Hai bên sao Ngưu Lang còn có hai
ngôi sao nhỏ.
Nhìn lên bẩu trời, sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ chỉ cách nhau một dải
Ngân Hà, có thể nói là cách nhau không xa trên bẩu trời. Trên thực tế,
khoảng cách của chúng là rất xa, vào khoảng 16,4 năm ánh sáng. Trong
truyền thuyết thẩn thoại, mỗi năm vào ngày thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm
lịch), Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau qua sông Ngân, nếu đoán chân Ngưu
Lang rất nhanh, mỗi ngày đi 100 km, từ sao Ngưu Lang di chuyển đến chỗ
sao Chức Nữ thì phải cẩn một khoảng thời gian là 4,3 tỷ năm; Cho dù là có
đi tẩu vũ trụ với tốc độ 11 km/giây, thì đến được sao Chức Nữ cũng phải mất
45 vạn năm; Gọi điện thoại chào nhau một tiếng, nhận được hồi âm của đối

phương thì ít nhất cũng cẩn 32,8 năm. Có thể nói việc hai ngôi sao Ngưu
Lang và Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lẩn là hoàn toàn không thể.
Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ cách địa cẩu của chúng ta đều rất xa,
sao Ngưu Lang cách chúng ta 16 năm ánh sáng, cũng chính là nói chúng ta
hiện nay nhìn thấy sao Ngưu Lang là ánh sáng mà nó phát ra 16 năm trước.
Còn sao Chức Nữ cách địa cẩu lại càng xa hơn, khoảng 26,3 năm ánh sáng
Chính vì chúng cách chúng ta xa xôi như vậy nên nhìn lên mới trở thành hai
điểm sáng nhỏ. Kỳ thực, sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ đều có thể tích gấp
hai lẩn Mặt trời, nhiệt độ bề mặt của chúng cao hơn Mặt trời tới 2000 độ C,
ánh sáng mà nó phát ra mạnh gấp 10 lẩn Mặt trời; Sao Chức Nữ còn lớn hơn
sao Ngưu Lang, thể tích của nó gấp Mặt trời 21 lẩn, ánh sáng mà nó phát ra
gấp 60 lẩn Mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của sao Chức Nữ gẩn 10.000 độ C, cao
hơn nhiệt độ của tia lửa điện mấy lẩn, chẳng trách chúng ta nhìn thấy hào
quang của sao Chức Nữ có màu trắng điểm chút ánh sáng xanh.

Viết bình luận của bạn