Thành phố Istabul trước kia có tên là gì?

Thành phố Istabul trước kia có tên là gì?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Thành phố Istabul trước kia có tên là gì?

Trả lời: Konstantinopel và Byzanz thời còn là thuộc địa của La mã. Thành phố này
cũng là thủ đô của vương quốc Đông La mã. La mã hồi đó quá rộng lớn nên
phải chi thành đông và tây La mã để chiến đấu chống quân Nguyên từ Mông
cổ sang và quân Germanentừ phương bắc xuống.

Viết bình luận của bạn