Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

Trả lời: 

- Colonia Agippina. Hồi đó Köln và Bonnbây giờ là thuộc địa của La mã.
Năm 9 sau CN người Germanenđại thắng quân La mã và Kölnđược giải
phóng từ đấy.

Viết bình luận của bạn