Tăng tốc độ thay vì tăng cánh

Tăng tốc độ thay vì tăng cánh

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: Do động cơ máy bay từng bước được cải
tiến và vật liệu kết cấu dùng trong ngành hàng không ngày một được hoàn
thiện dẩn, nên cùng với việc tốc độ bay tăng lên rất lớn, người ta không cẩn
phải tạo một diện tích cánh lớn mới sinh đủ lực nâng, vì thế hẩu hết các máy
bay hiện đại đều chỉ còn một tẩng cánh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là loại máy bay hai cánh này đã “hết chỗ
đứng”. Ngày nay người ta vẫn sử dụng chúng rộng rãi trong nông nghiệp.
Những chiếc máy bay dùng để phun thuốc diệt sâu bọ, gieo hạt, trồng rừng,
trừ cỏ., đòi hỏi phải bay thật chậm, bay ổn định. Vì thế diện tích cánh máy
bay phải lớn mới sinh ra đủ lực nâng. Mà để đáp ứng được những yêu cẩu
đó, máy bay hai tẩng cánh là “ứng cử viên” sáng giá nhất.

Viết bình luận của bạn