DANH MỤC

Tại sao Trái đất có thể tự quay xung quanh trục?

Trả Lời: 

Trái đất cũng giống như 8 hành tinh lớn khác trong hệ Mặt trời, đồng thời
với việc quay xung quanh Mặt trời, nó cũng chuyển động không ngừng
quanh trục quay giả tưởng. Hiện tượng luân chuyển ngày đêm là do Trái đất

tự quay tạo nên.
Mấy trăm năm trước, con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp chứng
minh Trái đất tự quay, “quả lắc Phu-côn” nổi tiếng đã cho chúng ta nhìn thấy
một cách chính xác sự tự quay của Trái đất. Nhưng tại sao Trái đất có thẻ tự
quay xung quanh trục? Và tại sao Trái đất có thể quay xung quanh Mặt trời?
Đây là một vấn đề làm cho các nhà khoa học cảm thấy rất hứng thú trong
nhiều năm liền. Xem xét sơ lược thì sự quay là một hình thức vận động cơ
bản của nhiều thiên thể trong vũ trụ, nhưng để trả lời vấn đề này một cách
chính xác, trước tiên còn cẩn phải làm rõ Trái đất và hệ Mặt trời hình thành
như thế nào. Sự khám phá ra hiện tượng tự quay và hiện tượng quay xung
quanh của Trái đất có mối tương quan mật thiết đến sự hình thành hệ Mặt
trời.
Những lí luận về thiên văn học hiện đại cho rằng, hệ Mặt trời được hình
thành từ cái gọi là Tinh vân nguyên thuỷ. Tinh vân nguyên thuỷ là một mảng
mây khí lớn và rất loãng, 5 tỉ năm trước đã chịu ảnh hưởng rối loạn và co lại
phía trung tâm dưới tác động của lực hấp dẫn. Trải qua thời gian biến đổi dài
đằng đẵng, mật độ vật chất của bộ phận trung tâm ngày càng lớn, nhiệt độ
cũng cao hơn, cuối cùng đạt đến mức độ có thể dẫn đến phản ứng nhiệt hạch
và chuyển hoá thành Mặt trời. Thể khí còn sót lại xung quanh Mặt trời dẩn
dẩn hình thành một lớp thể khí xoay tròn hình cái chậu, trải qua quá trình co
lại, lại va đập, tích tụ, lớp thể khí này từng bước tích tụ thành các hòn chất
rắn, hành tinh nhỏ, hành tinh nguyên thuỷ, cuối cùng hình thành các thiên
thể trong hệ Mặt trời như các tiểu hành tinh và đại hành tinh độc lập.
Chúng ta biết rằng, cẩn đo độ chuyển động nhanh chậm của vật thể theo
đường thẳng, có thể dùng tốc độ để biểu thị, vậy thì dùng cái gì để đo lường
trạng thái quay tròn của vật thể? Có một cách là dùng “lượng chuyển động
góc”. Đối với một vật thể chuyển động xung quanh một điểm cố định thì
lượng chuyển động góc của nó bằng chất lượng nhân với tốc độ và nhân tiếp
với khoảng cách giữa vật thể này và điểm cố định. Trong vật lý học có định
luật bảo tồn lượng chuyển động góc rất quan trọng, đó là: Một vật thể
chuyển động, nếu không chịu tác động của ngoại lực thì lượng chuyển động
của góc của nó sẽ không biến đổi theo sự biến đổi hình dạng của vật thể. Ví
dụ: một diễn viên múa Balê, khi đang quay đột nhiên thu cánh tay lại
(khoảng cách giữa tâm và điểm cố định nhỏ đi) thì tốc độ quay của người đó
sẽ nhanh hơn, bởi vì chỉ có vậy mới có thể bảo đảm vai trò quan trọng trong
việc nảy sinh tốc độ tự quay của Trái đất.
Thì ra việc hình thành tinh vân nguyên thuỷ của hệ Mặt trời đã có kèm
theo lượng chuyển động góc. Sau khi hình thành hệ thống Mặt trời và hành
tinh, lượng chuyển động góc của nó không bị giảm đi, nhưng sẽ có sự phân
bổ lại, trong quan trọng tích tụ vật chất lâu dài, các thiên thể lẩn lượt đạt đến
lượng chuyển động góc nhất định từ trong các tinh vân nguyên thuỷ. Do

lượng chuyển động góc được giữ cố định, trong quan trọng co lại, tốc độ
quay của các hành tinh cũng sẽ tăng lên ngày càng nhanh. Trái đất cũng
không là ngoại lệ, lượng chuyển động góc mà nó đạt được phân bố chủ yếu
trong việc Trái đất quay quanh Mặt trời, Trái đất quay quanh Mặt trăng và
Trái đất tự chuyển động, nhưng cẩn phân tích chính xác sự chuyển động của
Trái đất xung quanh các hành tinh lớn và sự tự vận động của Trái đất, cũng
cẩn sự cố gắng trong công tác nghiên cứu của các nhà khoa học ngày nay.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Câu hỏi và trả lời (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000