Tại sao tháng 2 thường chỉ có 28 ngày?

Tại sao tháng 2 thường chỉ có 28 ngày?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: 

Tháng trong lịch dương được phân thành hai loại: tháng đủ và tháng

thiếu, tháng đủ có 31 ngày, tháng thiếu chỉ có 30 ngày. Nhưng duy nhất
tháng 2 là chỉ có 28 ngày, có năm lại có
29 ngày, tại sao lại như vậy?
Nói ra thì thật buồn cười, quy định này rất hoang đường

Năm 46 trước Công nguyên, thống soái La Mã Julius César khi định ra
lịch dương, quy định ban đẩu là mỗi năm có 12 tháng, tháng lẻ là tháng đủ,
có 31 ngày; Tháng chẵn là tháng thiếu, có 30 ngày. Tháng 2 là tháng chẵn lẽ
ra cũng phải có 30 ngày. Nhưng nếu tính như vậy thì một năm không phải có
365 ngày mà là 366 ngày. Do đó phải tìm cách bớt đi một ngày trong một
năm.
Vậy thì bớt đi một ngày trong tháng nào?
Lúc đó, theo tập tục của La Mã, rất nhiều phạm nhân đã bị xử tử hình,
đều bị chấp hành hình phạt vào tháng 2, cho nên mọi người cho rằng tháng
đó là tháng không may mắn. Trong một năm đã phải bớt đi một ngày, vậy thì
bớt đi một ngày trong tháng 2 , làm cho tháng không may mắn này bớt đi
một ngày là tốt hơn. Do đó tháng 2 còn lại 29 ngày, đó chính là lịch Julius.
Sau này, khi Augustus kế tục Julius César lên làm Hoàng đế La Mã.
Augustusđã phát hiện ra Julius César sinh vào tháng 7, theo lịch Julius thì
tháng 7 là tháng đủ, có 31 ngày, Augustussinh vào tháng 8, tháng 8 lại luôn
là tháng thiếu, chỉ có 30 ngày. Để biểu thị sự tôn nghiêm như Julius César,
Augustusđã quyết định sửa tháng 8 thành 31 ngày. Đồng thời cũng sửa lại
các tháng khác của nửa năm sau. Tháng 9 và tháng 11 ban đẩu là tháng đủ
thì sửa thành tháng thiếu. Tháng 10 và tháng 12 ban đẩu là tháng thiếu sửa
thành tháng đủ. Như vậy lại nhiều thêm một ngày, làm thế nào đây? Lại lấy
bớt đi một ngày trong tháng 2 không may mắn nữa, thế là tháng 2 chỉ c òn 28
ngày.
Hơn 2.000 năm trở lại đây, sở dĩ mọi người vẫn tiếp tục dùng cái quy
định không hợp lý này chỉ vì nó là một thói quen. Những người nghiên cứu
lịch sử trên thế giới đã đưa ra rất nhiều phương án cải tiến cách làm lịch, họ
muốn làm cho lịch được hợp lý hơn.

Viết bình luận của bạn