Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường?

Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường?

Công Thành
Thứ Ba, 01/06/2021

Trả Lời: Ở Trung Quốc và rất nhiều nước trên thế giới, bất kể ô tô, xe đạp hay
người đi bộ cũng phải theo đúng quy tắc giao thông hiện hành là đi theo bên
phải đường. Nhưng ở nước Anh và một số nước khác thì trái ngược hẳn, mọi
phương tiện giao thông cũng như người đi bộ phải đi bên trái đường. Vì sao
vậy?
Thật ra tập quán này của nước Anh và một số nước khác cũng có nguyên
nhân lịch sử của nó. Từ thế kỷ XIV và XV, hồi nước Anh và một số nước
khác còn chưa có ô tô và xe đạp, người ta đi lại bằng ngựa hoặc đi bộ.
Các hiệp sỹ, các nhà quý tộc giàu có khi đi đường thường đeo kiếm bên
mình. Thông thường, người ta đều dùng thuận tay phải nên kiếm được đeo
bên trái thân mình để khi cẩn có thể tiện tay rút kiếm ra được ngay. Còn khi
bị kẻ địch tấn công từ phía trước mặt
thì bên trái đường sẽ tiện cho việc đỡ đòn và tấn công kẻ địch hơn. Hãy thử
tưởng tượng, nếu bị một kẻ thuận tay phải tấn công từ trước mặt thì đòn tấn
công sẽ nhằm vào bên trái người bị tấn công, nên người ta phải né sang phải
để tránh đòn. Vì lý do đó mà ở Anh và ở một số nước mấy trăm năm nay
người ta đều đi bên trái đường.
Về sau súng được phát minh. Khi dùng súng nhằm vào đối phương người
ta thường lấy tay trái đỡ súng, tay phải đặt vào cò súng. Trong trường hợp
này, đi bên phải đường dễ chống kẻ địch từ phía trước tiến tới trước hơn. Vì
lý do này mà ở các quốc gia phát triển muộn hơn như Mỹ có quy định đi bên
phải đường.
Trên thế giới phân biệt hai luật giao thông quy định đi bên phải và đi bên
trái đường. Đa số các nước, bắt đẩu từ nước Mỹ, Trung Quốc... đều quy định
đi bên phải đường, còn lại là các nước đi bên trái đường như Anh, Nhật Bản.

Viết bình luận của bạn