Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

- Trả lời: Toà thánh Vatican được thành lập năm 1929 chỉ rộng 0,44 km2 và có
khoảng 1000 dân, nằm giữa thủ đô Roma của Italia.

Viết bình luận của bạn