Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Trả lời: Nước Ai xơ len (Island) giữa Đại tây dương. Phẩn lớn những ngọn núi là
núi lửa. Ngoài ra ở đây còn có những mạch nước nóng phun lên từ lòng đất
(Geysir). Người ta tận dụng nguồn nhiệt tự nhiên này để trông rau và sưởi
ấm.