Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Nước nào có nhiều núi lửa nhất thế giới?

Trả lời: Nước Ai xơ len (Island) giữa Đại tây dương. Phẩn lớn những ngọn núi là
núi lửa. Ngoài ra ở đây còn có những mạch nước nóng phun lên từ lòng đất
(Geysir). Người ta tận dụng nguồn nhiệt tự nhiên này để trông rau và sưởi
ấm.

Viết bình luận của bạn