Người ta gọi vùng rừng vành đai Siberi là gì?

Người ta gọi vùng rừng vành đai Siberi là gì?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Người ta gọi vùng rừng vành đai Siberi là gì?

Trả lời: Rừng Taiga. Thực vật ở đây chủ yếu là cây lá kim. Rừng này có kích thước
rất lớn 4800km X 1000 km.

Viết bình luận của bạn