Ngoài Trái đất các hành tinh khác có mây không?

Ngoài Trái đất các hành tinh khác có mây không?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: Mây mà chúng ta nhìn thấy là những hạt băng hoặc hạt nước dày đặc do
hơi nước tro ng khí quyển sinh ra. Vì vậy, nơi không có khí quyển như Mặt
trăng và nơi mật độ khí quyển chỉ bằng một phẩn 20 của Trái đất như sao
Thuỷ đều không thể nhìn thấy mây. Đặc điểm của mây trên những hành tinh
cỡ lớn như sao Mộc, sao Thổ v.v. là lớp khí quyển có độ dày trên 1.000
kmvà nhiệt độ xuống thấp, từ trên xuống dưới hình thành nên amônium, tẩng
nước đóng băng, do đối lưu mà hiện ra dạng hoa văn.
Các hành tinh như Trái đất trừ sao Thuỷ kể trên ra đều có mây.
Trên sao Hoả, do bão cát hình thành mây cát rất nổi tiếng. Theo quan
trắc của tàu Manier
-4, trên sao Hoả có khí quyển loãng tương đương 1/5 khí quyển trên Trái đất,
cũng có một ít hơi nước, cho nên có thể hình thành mây băng giống như của
Trái đất.
Nhưng 95% trong mây sao Hoả là ôxit cacbon. Theo quan trắc trên cao của
phi thuyền Pirate 1 thì nhiệt độ thấp nhất là 139 độ C. Vì nhiệt độ thấp đến
thế này nên mây sinh ra đều là băng khô.
Về sao Kim, trong khí quyển thì có tới 95% là điôxit cacbon, độ dày của
mây tới 50 km bên trên của mây là âm 20 độ C, không thể hình thành băng
khô. Mây thăm dò sao Kim quan trắc được mây ở thể hạt chất lỏng, theo
nhận định thì loại mây này ở trên cao ít ra là mây axit sunphuric.

Viết bình luận của bạn