DANH MỤC

Liên Hợp Quốc được thành lập như thế nào?

Trả Lời: 

Trong đại chiến thế giới lẩn thứ hai, một cuộc chiến tranh quy mô lớn
nhất trong lịch sử thế giới, 61 nước và khu vực bị cuốn vào cuộc chiến, cướp
đi sinh mạng hàng triệu người dân vô tội, biết bao thành phố biến thành tro
tàn. Trước những thảm cảnh do bọn phát xít gây ra, người ta suy nghĩ tìm
cách làm sao để tránh được tai hoạ tương tự sau này, từ đó dẩn hình thànhý
niệm: xây dựng một tổ chức quốc tế để bảo vệ hoà bình và an toàn thế giới.
Năm 1942 khi ngọn lửa chiến tranh do chủ nghĩa phát xít gây ra đang
bùng cháy ở mọi nơi, khát vọng chính nghĩa của nhiều dân tộc là đoàn kết lại
cùng chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Nhân dân Mỹ cũng mong muốn
chính phủ thuận lòng dân, đi theo trào lưu phát triển của lịch sử, đóng góp
vào hoà bình thế giới. Tháng 1 năm 1942, tổng thống Mỹ Ru- doven, đề
xướng mời đại biểu cấp cao của 26 nước đến họp tại thủ đô Oa-sinhtơn để
thảo luận xây dựng một mặt trận thống nhất chống phát xít. Các đại biểu đã
nhất trí cho rằng cẩn huy động toàn bộ lực lượng quân sự và tài nguyên kinh
tế của nước mình để chống lại các nước phát xít Đức, Ý, Nhật. Đại biểu các

nước đã ra một bản tuyên bố chung. Theo đề nghị của Tổng thống Ru-dơ-
ven đặt tên cho bản tuyên ngôn là: “Tuyên ngôn của Quốc gia Liên hợp”, các

đại biểu của 26 nước tán thành và cùng ký vào bản tuyên ngôn.
Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1944, các hội nghị giữa Mỹ, Anh, Liên Xô
rồi Mỹ, Anh, T rung Quốc tổ chức tại Oa-sinhtơn, quyết định thành lập một
tổ chức quốc tế sau chiến tranh, nhất trí vẫn dùng cụm từ “Quốc gia Liên
Hợp Quốc” mà 26 nước đã ký vào bản tuyên bố chung, nhưng sửa lại một
chút thành Liên Hợp Quốc. Hội nghị cũng thảo luận về tôn chỉ, nguyên tắc
và bộ máy, hình thành một bộ khung hoàn chỉnh của Liên Hợp Quốc.
Tháng 2 năm 1945, hội nghị I -anta ở Crưm, Liên Xô giữa thủ tướng Anh
Sơc-sin, tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven và Xtalin quyết định cùng với Trung
Quốc thành lập Liên Hợp Quốc và đến ngày 5 tháng 3 chính thức gửi thư
mời các nước chống phát xít tham gia.

Ngày 25 tháng 4, 51 đoàn đại biểu các nước gồm 856 người đến họp tại San-
phran-xi-cô, Mỹ. Đây là một hội nghị quốc tế lớn nhất chưa từng có trong

lịch sử.
Ngày 26 tháng 6, Hội nghị thông qua “Hiến chương Liên Hợp Quốc”, có 153
đại biểu của 51 nước ký tên.
Ngày 24 tháng 10, Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố thành lập. Cho
đến nay, Liên Hợp Quốc đã bao gồm 185 nước và khu vực thành viên. Liên
Hợp Quốc vẫn đang phát huy tác dụng to lớn của nó trong các công việc
quốc tế.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Câu hỏi và trả lời (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000