Landscape at Twilight, Vincent van Gogh, 1890

Landscape at Twilight, Vincent van Gogh, 1890

Phạm Hải
Chủ Nhật, 09/05/2021

Landscape at Twilight, Vincent van Gogh, 1890

Trái tim của con người rất giống như biển cả, nó có bão tố, nó có những con sóng, và dưới đáy sâu, nó cũng có cả ngọc trai.
Viết bình luận của bạn