Làm thế nào để đo trọng lượng của các ngôi sao?

Làm thế nào để đo trọng lượng của các ngôi sao?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: Việc tính toán khối lượng các ngôi sao là dựa vào khối lượng của Trái
đất. Thế việc tính toán khối lượng của Trái đất được tíên hành như thế nào?
Hiện nay, người ta đã biết khoảng cách từ tâm Trái đất đến bề mặt Trái đất.
Cho dù là hằng số của lực hấp dẫn về giá trị mà nói là một con số rất bé.
Nhưng người ta có thể đo được chính xác giá trị này. Người ta vẫn hay dùng
cách dựa vào đo gia tốc của lực hấp dẫn đối với một vật thể nào đó rồi từ đó
tính ra lượng chất của Trái đất.
Việc trình bày nguyên lý của phép đo quả là rất khó giữa Trái đất và Mặt
trăng, giữa Trái đất và Mặt trời, Mặt trời và các hành tinh khác, chúng đều
chuyển động theo từng quỹ đạo của từng thiên thể. Dùng định luật Kepler,
dựa vào khoảng cách giữa các quỹ đạo, thời gian chuyển động một vòng trên
quỹ đạo, người ta có thể tính được trọng lượng của chúng. Ngoài ra, trọng
lượng các tinh cũng được tính từ khoảng cách và chu kỳ chuyển động mà
tính ra. Vì song tinh lớn hơn Mặt trời 8 lẩn nên có thể xem song tinh như
một hố đen.

Viết bình luận của bạn