Kinh tuyến gốc (kinh tuyến số 0) đi qua Greenwich. Địa danh này nằm ở đâu?

Kinh tuyến gốc (kinh tuyến số 0) đi qua Greenwich. Địa danh này nằm ở đâu?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Kinh tuyến gốc (kinh tuyến số 0) đi qua Greenwich. Địa danh này nằm ở đâu?

Trả lời: Nó là một quận của thủ đô Luân đôn.

Viết bình luận của bạn