Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

Trả lời: New Amsterdam.Lúc đẩu người Hà lan chiếm và đặt tên theo thủ đô của
mẫu quốc. Sau này bị quân Anh chiếm lại và đổi thành New York.

Viết bình luận của bạn