Hồ nội địa nào sâu nhất thế giới?

Hồ nội địa nào sâu nhất thế giới?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Hồ nội địa nào sâu nhất thế giới?

- Trả lời: Hồ Bai can, hồ nước ngọt của Nga gẩn biên giới Mông cổ, sâu 1700 m.

Viết bình luận của bạn