Đứng trước tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng lên, chúng ta phải có biện pháp gì?

Đứng trước tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng lên, chúng ta phải có biện pháp gì?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: Các nhà khoa học đã đưa ra hai biện pháp “thích ứng” và “hạn chế”.
Thích ứng chính là áp dụng mọi biện pháp để thích ứng với sự thay đổi của
khí hậu, ví dụ như xây đập ở những vùng bị ngập nước biển để đề phòng
thiên tai do mực nước biển dâng cao, thay đổi giống nông nghiệp để thích
ứng với sự thay đổi của khí hậu. “Hạn chế” chính là áp dụng mọi biện pháp
để hạn chế sự phá hoại của con người đối với khí quyển như: hạn chế số
lượng thải cacbonic, thay đổi chất đốt như than và dẩu, ra sức phát triển
nguồn năng lượng như năng lượng Mặt trời, năng lượng hạt nhân, năng
lượng gió,. Bên cạnh đó cẩn phải ra sức trồng cây tạo rừng, tăng thêm thảm
cây để hút khí cacbon đioxit, cũng có thể làm giảm hàm lượng cacbon đioxit
trong khí quyển. Từ đó có thể phòng ngừa nhiệt độ tiếp tục tăng lên trên Trái
đất.

Viết bình luận của bạn