Đơn vị thiên văn là gì?

Đơn vị thiên văn là gì?

Công Thành
Thứ Sáu, 04/06/2021

Trả Lời: 

Đơn vị thiên văn là một loại đơn vị dùng để đo khoảng cách trong thiên
văn học, người ta lấy khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trời làm
đơn vị đo. Đối với các thiên thể trong hệ Mặt trời thường dùng đơn vị này.
Một đơn vị thiên văn này bằng 149.600.000 km. Vì khoảng cách giữa các
thiên thể là rất lớn, nên nếu dùng đơn vị đo là kmthì các con số sẽ rất khổng
lồ, bất tiện. Ngoài ra ánh sáng từ các vì sao đi đến Trái đất thường đòi hỏi
thời gian mấy năm nên việc dùng đơn vị năm ánh sáng để đo khoảng cách
giữa các thiên thể sẽ làm giảm bớt các phiền phức. Một năm ánh sáng bằng
9.460.000.000.000 km (9,460.1012 km). Có những nhà thiên văn học lại
không dùng năm ánh sáng mà dùng độ ly giác là giây sai, một giây sai bằng
3.260.000.000.000 km (3,26.1012 km).
Ánh sáng Mặt trời cẩn 8 phút 19 giây đi từ Mặt trời tới Trái đất, đến sao

Thiên vương cẩn phải 5 giờ 48 phút. Với khoảng cách này thì năm ánh sáng
là một đơn vị quá lớn.
Khi nghiên cứu các thiên thể trong hệ Mặt trời, các ngôi sao và đám ngôi sao
vì việc dùng đơn vị thiên văn là một việc làm rất thích hợp.

Viết bình luận của bạn