DANH MỤC

Đế quốc Ôt-tôman ra đời như thế nào?

Trả Lời: 

Giữa thế kỷ XIII, Tiểu Á rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đế quốc Đông La
Mã hùng bá Tiểu Á mấy thế kỷ lúc này đang lấy Ni-xê làm cứ điểm đấu

tranh giành lại Công-xtan-tinôp bị Thập tự quân chiếm. Người Tuyêc-
xenguc một thời cường thịnh đã bị quân Mông Cổ đánh cho tan tác khi họ

xâm nhập Tiểu Á. Một nhóm thủ lĩnh người Tuyêc chiếm lĩnh các sơn trại,
tranh giành lẫn nhau, Tiểu Á trở nên vô chủ.
Tại miền Bắc Tiểu Á giáp ranh với Đế quốc Đông La Mã, một số võ sĩ
theo đạo I -xlam kéo bè kết đảng tự xưng là các “Ca chi”, họ giương ngọn cờ
“Thánh chiến” của đạo I- xlam, nhiều lẩn đánh chiếm lãnh thổ của Đế quốc
Đông La Mã. Một người tên là An-tôcrun, một thủ lĩnh người Tuyêc ở thảo
nguyên Trung Á đã tập hợp được khá nhiều “Ca chi” rất thiện chiến, nhờ đó
mà ông đã không ngừng mở rộng vùng đất. Năm 1282, An-tôcrun tạ thế, con
của ông là Ô-man lên kế nghiệp, đã đánh bại Đế quốc Đông La Mã, chiếm
thêm một vùng đất lớn.
Khoảng năm 1300, Ô -xman tuyên bố độc lập, tự xưng là A-mia (nguyên

thủ). Quân của Ô- xman đều được gọi là “Ô-man Tuyêc”. Năm 1317, Ô-
xman tiến công thành Pu-ru-xa. Thành này làmột nơi hiểm yếu của Đông La

Mã phía Bắc Tiểu Á, được phòng thủ rất chặt. Sau khi chiếm được thành Pu-
ru-xa, Ôxman đóng đô tại đây, khống chế eo biển Đac-đa-nen, con đường

quan trọng thông sang châu Âu. Nước mới thành lập này mang tên ông, gọi
là đế quốc Ôt-tô-man.
Năm 1926, Ô -xman lìa đời, con của Ô-xman là Unban lên kế vị. Ông
xây dựng một đội quân thường trực hùng mạnh, liên tục xâm lược các nước
xung quanh. Trong 10 năm, cơ bản đã gạt hẳn thế lực Đông La Mã ra khỏi
Tiểu Á. Un-ban cũng coi trọng cả về mặt chính trị, bước đẩu xây dựng được
các thể chế của một Quốc gia, thực hiện chế độ tuyển quân, phong đất cho

người có công, coi trọng giáo dục, xây dựng trường học của người Ôt-tôman.
Unban còn lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ của Đông La Mã để can thiệp
vào. Năm 1354, Unban chiếm lĩnh Ca-ri-pôri, xây dựng Pháo đài đẩu tiên,
đẩu cẩu đánh chiếm châu Âu. Con ông là Murat sau khi kế vị không gọi là
A-mia nữa, tự gọi là Xun-tan, tiếp tục tăng cường tấn công Đông La Mã.
Năm 1361 chiếm thị trến quan trọng là Pháo đài A-tơ-ri-a và dời đô về đó,

đổi tên là Ê-tinnây. Bấy giờ người Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng đổ dồn về Ban-
căng. Đế quốc Đông La Mã chỉ còn giữ lại được thành Công-xtan-tinôp đơn

lẻ. Thừa cơ Đế quốc Ôt-tôman thôn tính luôn phẩn đất miền Nam Xan-vê-
acủa các nước vùng Ban-căng. Năm 1396, quân Ôt-tôman dưới sự chỉ huy

của Xun-tan Ba-êrai đã chiến thắng đội quân Thập tự quân của nhiều nước
châu Âu (do Giáo hoàng giúp đỡ) tại Nê-khơ (trên đất Bungari ngày nay).
Đến cuối thế kỷ XIV, Đế quốc Ôt-tôman đã kiểm soát toàn vùng Ban-căng.

Năm 1402 trong cuộc đại chiến với Đế quốc Ti-mua ở Trung Á, Xun-tan Ba-
erai bị bắt sống. Đế quốc Ôt-tôman suy yếu trong một thời gian.

Năm 1451, Mô -hamet đệ nhị kế vị, quyết tâm tiêu diệt Đông La Mã.

Tháng 4 năm 1453, Mô-hamet II đích thân dẫn đại quân đánh chiếm Công-
xtan-tinôp. Đế chế Đông La Mã tồn tại hơn 1000 năm đã bị diệt vong. Bốn

năm sau, Mô-hamet II lại dời đô đến Công- xtan-tinôp, đổi tên là I-xtan-bun.
Thời kỳ Xê -rimu thống trị, Đế quốc này lại chiếm Xi-ri, Ai Cập, Mai-ca
Mai-tina. Từ năm 1520 đến năm 1566, người kế vị Xê-ri-mu là Xu-liman I
đạt đến thời kỳ cực thịnh. Vị chính trị gia, quân sự gia nổi tiếng này được tôn
xưng là Đại đế. Ông liên tục chinh chiến ở Trung Âu, Tây Á và Bắc Phi.
Năm 1521 ông dẫn quân chiếm Ben-gơ-rat. Năm 1526 đi đánh rat. Năm
1526 đi đánh 8 chiếm thủ đô Bu-đa, tiêu diệt Hungari. Năm 1529 ông lại dẫn
đại quân đánh Viên, khiến cho cả châu Âu rung động. Ở châu Á, họ nhiều
lẩn đánh bại Ba Tư, chiếm Irắc, Croatia, Tây Ac-mêni. Ở Bắc Phi, họ lẩn
lượt chiếm Li-băng, An- giê-ri, Tuy-ni-di tranh hùng trên Địa Trung Hải.
Lúc này họ trở thành một Đế quốc lớn xuyên qua 3 châu lục Âu, Á, Phi
Cái chết của Xu -riman đã đánh dấu sự kết thúc thời kỳ cực thịnh của Đế
quốc Ôt-tô- man. Năm 1572, hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ bị liên quân Vơ-nidơ và
Tây Ban Nha tiêu diệt. Từ đó đế quốc Ôt-tôman suy yếu dẩn. Đến năm 1922,
Đế quốc Ôt-tôman chấm dứt sau cuộc cách mạng Cộng hoà.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Câu hỏi và trả lời (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000