Đảo St. Helena nằm ở đâu?

Đảo St. Helena nằm ở đâu?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Đảo St. Helena nằm ở đâu?

Trả lời:

 -Nằm giữa Đại tây dương , khoảng 3000 kmcách bờ biển phía tây của
Angola. Napoleon bị đẩy và chết ở đây.

Viết bình luận của bạn