Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

- Trả lời: Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu
thế kỷ 18.

Viết bình luận của bạn