DANH MỤC

Dân tộc Hán đã hình thành như thế nào?

Trả Lời: 

Dân tộc Hán là dân tộc có nhân khẩu đông nhất và diện tích phân bố rộng
nhất ở Trung Quốc. Nguồn gốc của dân tộc này có thể truy ngược lên đến
thời cổ đại xa xưa, nhưng tên gọi của dân tộc thì mãi đến thời kỳ cận đại mới
xác định. Theo truyền thuyết kể lại, trong thời cổ đại xa xưa đã có những thị
tộc Cửu Lê, Tam Miêu, Viêm Đế Thị, Hoàng Đế Thị sinh sôi nảy nở trong
vùng Trung Nguyên. Đến đời Chu Vũ Vương thì các thị tộc này trong vùng
Trung Nguyên tự xưng là Hoa Hạ. Chung quanh thì có các dân tộc thiểu số
Man, Di, Nhung, Địch.

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến khi Tẩn Thuỷ Hoàng thống nhất
toàn cõi Trung Quốc, là thời kỳ đẩu tiên các dân tộc ở Trung Quốc tụ hợp lại
với nhau. Do chiến tranh, các cuộc di dân và sự kết hôn giữa những người
thuộc những dân tộc khác nhau, bốn nước lớn trong thời kỳ này là Tẩn, Sở,
Ngô, Việt cùng với một số nước nhỏ nữa từ các dân tộc Di, Địch biến thành
dân tộc Hoa Hạ và hình thành một quốc gia Trung ương tập quyền đẩu tiên
lấy dân Hoa Hạ làm chủ thể, đó chính là đế quốc nhà Tẩn.
Đến triều Hán, các dân tộc thiểu số Hung Nô, Tiên Ti, Để, Khương… vốn
sống trong hai miền Bắc và Tây Bắc, bắt đẩu di cư với số lượng lớn vào nội
địa.
Đến hai triều Nguỵ và Tẩn thì các dân tộc thiểu số vùng Quan Trung đã
chiếm tới nửa số dân. Do ảnh hưởng của nền văn hoá Hoa hạ, phương thức
sản xuất cũng như phương thức sinh hoạt của họ cũng đã thay đổi lớn và họ
dẩn dẩn thống nhất với hai dân tộc bản địa, khiến thời kỳ Nguỵ Tẩn trở thành
thời kỳ thứ hai của quá trình thống nhất dân tộc.
Hai triều đại Tống và Nguyên là thời kỳ thứ ba của quá trình thống nhất
dân tộc. Trong thời kỳ này các dân tộc Khiết Đan, Nữ Chân, Mông Cổ, lẩn
lượt xâm nhập Trung Nguyên và trong khi củng cố quyền thống trị của mình,
họ cũng bị nền văn hoá Trung Nguyên đồng hoá.
Đến thời kỳ này, tên gọi người Hán (Hán nhân, Hán nhi) đã trở nên khá phổ
biến, nhưng vẫn chưa trở thành tên gọi chính thức của dân tộc.
Khi nước Trung Hoa Quốc dân thành lập, tự xác định là một nước cộng
hoà của năm dân tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, hai chữ “Hán tộc” mới
thực sự trở thành tên gọi dân tộc của cộng đồng người Hán.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Bình luận (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 500.000
THS0032 Bức Tranh Mùa Gặt Họa Sĩ Van Gogh
THS0032 Bức Tranh Mùa Gặt Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 143.000
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.500.000
Tranh Never Stop Doing Your Best TT-3219
Tranh Never Stop Doing Your Best TT-3219 - 30x45cm - 220.000