DANH MỤC

Chu Nguyên Chương đã trở thành vị hoàng đế khai quốc của Trung Quốc như thế nào?

Trả Lời: 

Năm 1368 tại kinh đô cổ Nam Kinh đã cử hành một điển lễ long trọng,
đưa một vị hoà thượng ăn mày lên ngôi hoàng đế. Đó chính là hoàng đế khai
quốc Chu Nguyên Chương của triều Minh.
Chu Nguyên Chương (1328 1398) là người Phượng Dương tỉnh An Huy.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, hồi nhỏ ông từng chăn trâu cho địa
chủ. Về sau cả cha và anh của ông đều qua đời. Chu Nguyên Chương phải
cắt tóc đi tu và xin ăn mày qua ngày.
Ba năm sau, Quách Tử Hưng lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, Chu Nguyên
Chương bèn bỏ áo cà sa đi theo quân khởi nghĩa. Vì gan dạ và có đẩu óc
thông minh hơn người, cho nên chẳng bao lâu sau Chu Nguyên Chương đã
trở thành một nhân vật xuất sắc trên chiến trường của quân khởi nghĩa.
Năm 1355 là năm có tính chất quyết định đối với thành công của Chu
Nguyên Chương. Ông đem quân vượt qua Trường Giang, tiến xuống Giang
Nam là một vùng kinh tế trù phú. Vì các tướng của ông phẩn lớn là người
Giang Bắc không nỡ rời xa cố hương cho nên thời gian hành quân bị kéo dài.

Để dứt tâm tình ấy của họ, Chu Nguyên Chương bèn sai cắt đứt hết dây neo
thuyền, đẩy tất cả thuyền chìm xuống sông. Các tướng sỹ thấy không còn
đường nào về nữa, cho nên đều dũng cảm lao về phía trước, đánh một trận
chiếm được Nam Kinh. Vì chủ tướng của triều đình nhà Nguyên đã chết
trận, cho nên những kẻ sống sót của quân Nguyên đều đẩu hàng. Chu
Nguyên Chương bèn lấy Nam Kinh làm căn cứ địa, định ra chiến lược “Đắp
tường cao, tích trữ nhiều lương thực, chưa vội vàng xưng vương”, sau đó
ông đi khuếch trương thế lực, củng cố bàn đạp ổn định và xây dựng căn cứ
vững chắc.
Năm 1368, trận quyết chiến mở màn. Đẩu tiên, Chu Nguyên Chương tiến
đánh Trẩn Hữu Lượng vùng Hoa Nam đồng thời công khai công bố cắt đứt
quan hệ với quân Hồng Cân. Ông phái người đi đón Tiểu Minh Vương Hàn
Lâm Nhi, nhưng thứa lúc Hàn Lâm Nhi không phòng bị, Chu Nguyên
Chương đã dìm hắn chết đuối dưới đáy sông, sau đó lại bình định được
Chương Sĩ Thành, đánh bại được Phương Cúc Trân cát cứ miền đông Triết
Giang, rồi phái binh đánh xuống phía Nam, tiêu diệt Trẩn Hữu Định cát cứ
vùng Phúc Kiến, cuối cùng thu phục được toàn bộ Lưỡng Quảng (Quảng
Đông, Quảng Tây).
Sau các trận chiến kể trên, thực lực của Chu Nguyên Chương đã đem 25
vạn đại quân tiến lên phía Bắc tiến đánh Bắc Kinh. Sau tám tháng chiến đấu
gian khổ, Bắc Kinh thất thủ. Thuận Đế nhà Nguyên bỏ chạy, nhà Nguyên bị
diệt vong. Như vậy Chu Nguyên Chương đã mất 25 năm trời mới lên được
ngôi hoàng đế Đại Minh.

Xếp hạng post

Thông tin liên hệ mua hàng

Điện thoại: 0856 886 522

Email: brocanvasdn@gmail.com

Bình luận (0 bình luận)

Anh Chị

Danh mục
Zalo BroCanvas
Zalo Tư Vấn
Gọi điện
Nhắn tin
Flash Sale Tranh
Sale 50%
x
Sản phẩm được tặng khi đạt ngưỡng 1.200.000
THS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh
BRS0005 Bức Tranh Đêm Đầy Sao Họa Sĩ Van Gogh - 20x30cm - 72.000