Cho biết tên sa mạc lớn nhất thế giới!

Cho biết tên sa mạc lớn nhất thế giới!

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Cho biết tên sa mạc lớn nhất thế giới!

Trả lời: Sa mạc Sahara ở miền bắc châu Phi (chiếm 174 diện tích châu Phi). Cứ
khoảng 50 năm, sa mạc này lại tiến chừng 200 kmxuống phía nam.

Viết bình luận của bạn