“Chiến tranh lạnh” là gì?

“Chiến tranh lạnh” là gì?

Công Thành
Thứ Hai, 31/05/2021

Trả Lời: 

Sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc, trong tình hình chính trị thế giới
đã xảy ra một sự thay đổi rất lớn: phe tư bản chủ nghĩa phương Tây do các
nước Mỹ, Anh, Pháp đứng đẩu và phe xã hội chủ nghĩa phương Đông do
Liên Xô cũ đứng đẩu, vì có niềm tin chính trị khác nhau, cho nên có thái độ
thù địch với nhau. Nhưng sức mạnh quân sự của cả hai bên đều hết sức to
lớn. Với vài triệu quân và vài ngàn đẩu đạn hạt nhân, nếu đem sức mạnh
quân sự này ra sử dụng thì bên nào cũng có thể tiêu diệt được đối phương
đến vài lẩn, vì thế chẳng có ai dám sử dụng sức mạnh quân sự để phát động
chiến tranh. Tuy nhiên bên nào cũng muốn làm cho đối phương bị suy yếu,

đi tới tan vỡ, cho nên tất cả các thủ đoạn bên ngoài phạm vi quân sự đều
được sử dụng.
Các thủ đoạn này bao gồm: phong toả kinh tế, không để cho các tài liệu kinh
tế quan trọng lọt vào tay đối phương, cản trở sự phát triển kinh tế của đối
phương; tấn công về chính trị, vận dụng mọi công cụ để tuyên truyền để tấn
công vào các điểm yếu của đối phương, đánh vào lòng dân của đối phương;
phá hoại, lật đổ, đào tạo gián điệp tiến hành các hoạt động phá hoại; chạy
đua trang bị quân sự, không ngừng tăng cường các hoạt động quân sự, ra sức
phát triển các vũ khí mũi nhọn, luôn luôn muốn làm cho sức mạnh quân sự
của mình hơn được đối phương.
Tuy cả hai phe đều chưa trực tiếp nổ súng, nhưng thật ra cả hai phe đều
đang nằm trong một trạng thái chiến tranh, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc
nào. Thượng nghị sỹ Mỹ Becna Baluc đã mệnh danh trạng thái này là chiến
tranh lạnh, để phân biệt với chiến tranh nóng trong đó có dùng pháo thật và
đạn thật.
Đẩu những năm 90 của thế kỷ XX, Liên Xô cũ tan rã, do đó các nước
Đông Âu trải qua những biến động to lớn, cái gọi là phe phương Đông
không còn tồn tại nữa. Từ đấy trở đi chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc.

Viết bình luận của bạn