Cách nào phân biệt rắn độc?

Cách nào phân biệt rắn độc?

Công Thành
Thứ Ba, 01/06/2021

Trả Lời: Phân biệt căn bản nhất giữa hai nhóm rắn độc và không độc là ở chỗ răng
độc hay không. Răng độc khi cắn sẽ để lại vết trên da loài bị cắn.
Răng độc gồm hai loại. Một loại là răng độc hình móc câu, trên có một cái
rãnh thông với nọc độc. Loại rãnh này mọc ở phẩn trước xương hàm trên của
rắn, vạch miệng nó ra có thể trông thấy.
Một loại răng độc khác là răng ống, cũng mọc ở phía trước xương hàm
trên của con rắn. Đây là một đôi răng nhọn hơi cong và dài, ở giữa có một
cái lỗ. Khi rắn độc cắn người, cơ thịt trên tuyến độc co lại làm cho dịch độc
ở trong đó ép vào đường ống của răng độc, tiêm nọc độc vào thân thể người.
Khi bị rắn cắn có thể căn cứ vào vết răng để phân biệt độc hay không.
Nếu là rắn độc, nhất định phải có một đôi vết của răng độc trên lớp da bị
thương có thể thấy hai cái lỗ rất nhỏ. Còn khi bị rắn không độc cắn thì trên
da chỉ có vết hai hàng răng giống nhau.

Viết bình luận của bạn