Các nguyên tố Mặt trời là gì?

Các nguyên tố Mặt trời là gì?

Công Thành
Thứ Bảy, 05/06/2021

Trả Lòi: Heli là một trong những nguyên tố nhẹ nhất trên Trái đất, chỉ đứng sau
Hydro. Trong bảng chu kỳ các nguyên tố hoá học, nó xếp vị trí thứ hai, ký
hiệu là He. Tiếng Anh viết là “Helium”, bắt nguồn từ chữ Hy Lạp “Helios”,
nghĩa là “Mặt trời”, Heli cũng được gọi là nguyên tố Mặt trời.

Viết bình luận của bạn