Chào mừng bạn đến với BroCanvas!

1. Giới thiệu: Tất cả hình ảnh được đăng tải trên trang web BroCanvas (https://brocanvas.com) đều thuộc quyền sở hữu của BroCanvas hoặc được cấp phép sử dụng từ các nguồn bên thứ ba. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Sử dụng Hình Ảnh: Hình ảnh trên BroCanvas chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản từ BroCanvas. Mọi hình thức sao chép, phân phối, hiển thị công khai hoặc sử dụng vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm nếu không có sự chấp thuận rõ ràng từ chúng tôi.

3. Cấp Phép Sử Dụng: Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh từ BroCanvas cho mục đích thương mại hoặc ngoài các điều kiện được phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@brocanvas.com để được cấp phép sử dụng. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và có thể áp dụng các khoản phí sử dụng phù hợp.

4. Quyền Hạn và Trách Nhiệm: BroCanvas không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào do bên thứ ba thực hiện. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân và tổ chức sử dụng hình ảnh từ trang web của chúng tôi một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định về bản quyền.

5. Vi Phạm Bản Quyền: Nếu bạn tin rằng bất kỳ hình ảnh nào trên BroCanvas vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua email tại info@brocanvas.com. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý vấn đề này.

6. Thay Đổi Điều Khoản: BroCanvas có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản sử dụng hình ảnh bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản quyền hình ảnh hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Email: info@brocanvas.com
  • Địa chỉ: 93 Lý Nhân Tông, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

BroCanvas – Tôn trọng bản quyền, xây dựng niềm tin!